CHIỀU THU

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/3/55358867-1299547535_chieu-thu-buon.jpg

 

Hình như tôi chưa gửi bạn bài thơ mới làm sáng nay?  Đúng rồi!  Nó vẫn còn đây nó nằm phơi lòng trước mặt…

 

Hình như tôi mê đạo Phật chuyện chi cũng chuyện “Vô Thường” nhớ thì có nhớ có thương…mà chữ quên nằm chính giữa!

 

Bài thơ tôi làm cho có với ai đó một chuyện Tình.  Đọc lại vừa ý tôi in tại sao nó nằm trước mặt?

 

Nghĩa là tôi quên đi mất  Người yêu mà tôi cũng quên huống chi bạn là người quen chỉ bên ly cà phê sáng!

 

Bạn à cà phê đen đậm.  Mây bay trong đó cũng đen!  Ước chi thấy mặt trời lên khi mình khua tan đá lạnh…

 

Bạn à cà phê sóng sánh tình nào rồi cũng cũng tan?  Tôi đang ngắm buổi chiều vàng tưởng đâu áo nàng phất phới…

 

Nhiều khi thấy thơ thật tội ai bày chữ nghĩa tương tư?  Nhiều khi thèm một giọt mưa để nghĩ lòng mình vẫn nắng!

 

Bạn à bài thơ này nặng vì là…chiều đã vào Thu!

 

 

 TRẦN VẤN LỆ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17369','jvqiv6krlrgkajrsbmq3blb735','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-19 06:26:38','/a297574/chieu-thu.html')