EM CÓ THẮP NHANG BÀN CỦA NGOẠI

 

Lạ nhỉ khi không trời trở gió.  Quê nhà gió chướng giống như đây?  Chiều Ba ra ngõ nhin mây tới.  Xưa lắm…Bây giờ chiều bữa nay!

 

Lâu quá thư nhà không thấy sang.  Có chi không biết vẫn mơ màng vẫn mong vẫn đợi cầu yên ổn.  Hình Ngoại chắc mờ thêm khói nhang?

 

Nhắc Ngoại hoài thôi vì nhớ Ngoại (còn ai để nhớ để cầu xin?).  Em…khi không cũng như là gió.  Trở mặt rồi!  Đau quá trái tim!

 

Mây đang bay tới.  Trời đang gió.  Ba chín mươi hơn còn biết gì.  Em đút cơm Ba em chắc tủi:  “Tại sao anh nỡ bỏ em đi?”.

 

Quê Hương từ lúc ngưng bom đạn anh có nhiều năm gỡ lịch tù.  Rồi có nhiều năm nằm đất khách.  Một lần nhắm mắt mấy Thiên Thu!

 

Mấy Thiên Thu đó em đầu bạc anh cũng bạc đầu tội nghiệp nhau! Anh đổ mồ hôi sôi nước mắt làm thơ…không có một đồng xu!

 

Anh chưa về được như thiên hạ em nhé chiều nay gió trở mùa Ba có ra sân em nhớ nhắc Ba cầm theo nón sợ mà mưa…

 

Em có thắp nhang bàn của Ngoại xin giùm anh với một ngày vui…

 

TRẦN VẤN LỆ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17369','kghtg7gpat4vgfrdj49kdn7ei4','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-19 06:26:36','/a297330/em-co-thap-nhang-ban-cua-ngoai.html')