TỈNH MỘT CƠN MƠ

http://img413.imageshack.us/img413/3504/kettrang4ow.jpg

 

Con kéc mồ côi đã chết rồi?  Tôi buồn tôi nghĩ thế chao ôi.  Cây đang đơm trái mùa sang Hạ con kéc không về chơi với tôi!

 

Con kéc nhớ chi ngày-của-Mẹ!  Rừng sâu xa thẳm nó làm sao?  Gục đầu vào cánh che mưa gió?  Mắc kệ đường xa lau lách lau…

 

Hôm nay ngày Mẹ Mother’s Day.  Con kéc mồ côi…cứ ngủ say?  Nó chết xác nằm trên mặt đất…hồn thì muôn thuở ở trong mây?

 

Nghĩ con kéc chết lòng tôi muốn mình bỏ Thơ đi bỏ cõi đời.  Mình hóa làm chim về cõi mộng bao nhiêu nước mắt hóa sương rơi…

 

Và ai có hỏi tôi đâu vắng chắc cũng buồn hiu chút xót xa …Rồi tất cả như tờ giấy trắng làm con diều giấy thả chiều qua!

 

“Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ nhìn cuối chân mây khói tỏa mờ…” (*) có thấy bụi hồng trên lối gió nói giùm cho Chị tỉnh cơn mơ…

 

(*) Thơ Thanh Tịnh

 

 

  TRẦN VẤN LỆ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17369','9urimh9vff41v24r72g0qci3k7','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-19 06:26:34','/a296593/tinh-mot-con-mo.html')