SÂN CHIM

http://www.festivalluagao.vn/festival/upload/UserFiles/Image/thong%20tin%20dich%20vu/san-chim-bac-lieu.jpg

 

Sân nhà tôi đúng một-sân-chim.  Sáng dậy tôi ra cửa đứng nhìn:  chim đủ thứ chim về tập họp chuyện trò ríu rít tựa anh em…

 

Này chim se sẻ này chim quạ kia mấy con cò cao lêu nghêu.  Bay lượn trên hoa hummingbird.  Bồ câu hiền hậu mắt trong veo…

 

Tôi rải ra sân thực phẩm chim con kia con nọ xúm nhau tìm / món nào “hạp khẩu” thì không kịp…Và dĩ nhiên là tôi rải thêm!

 

Buổi sáng tôi vui với bạn bè nhớ sao cái thuở chửa xa quê:  vườn tôi bát ngát sân gà vịt chim chóc bay về…ngó muốn mê!

 

Thuở đó Quê Hương đã mịt mù   bây giờ đứng ngó thấy Như Như…Một câu Kinh Phật nghe nhè nhẹ.  Lòng nhẹ nhàng bay chiếc lá Thu.

 

Chim của Trời sinh tôi chỉ nuôi…Trời cho tôi có một Niềm Vui:  Nhìn chim tập họp đông như Lính.  Nhìn cuộc đời yêu quá cuộc đời…

 

Rồi một ngày nao có một ngày tôi thành chim nhỉ tôi bay bay.  Bốn phương giấc mộng tôi thời trẻ tìm gặp anh em lại họp bầy!

 

Ôi ước mơ còn mơ ước mãi!  Sân nhà ríu rít một sân chim.  Nhìn ra bốn hướng mây chìm nổi chợt nhói lòng tôi chuyện nổi chìm!

 

Khi chim bay hết sân nhà vắng.  Tôi lấy chổi đi quét hoa tàn.  Quét tuổi Xuân tôi về quá khứ.  Quét mà bay được…Buồn mang mang!

 

Những con chim hỡi thương nhau nhé đừng cắn nhau đau tội nghiệp Trời.  Cuộc sống không chim đời tẻ nhạt chỉ còn thôi đó bóng mây trôi!

 

 

TRẦN VẤN LỆ