CHIỀU ƠI CỨ TÍM

 

Chiều không ai nhuộm sao chiều tím?  Chiều nói ta nghe đi chiều ơi!  Hay lòng ta tím nên chiều tím?  Chiều cũng như ta nhớ một người?

 

Chiều giống ta sao?  Một tấm lòng?  Mai chiều còn ở với mùa Đông.  Ta ai tơ tưởng ngày Xuân Hạ gữi lại chiều xưa chút nắng hồng?

 

Ta biết ta buồn như gió sương.  Hỏi thăm chiều để thấy thêm buồn. Ta xa đất nước chiều  theo bước chỉ có chiều không bỏ Cố Hương!

 

Buồn chớ người đi đất chẳng đi.  Và ai yêu quý của ta kìa / chìm trong khói lửa trăm năm trước / một nén vàng hương khói bụi chia…

 

Chiều trở về đi!  Ta nhắn theo.  Nhắn thăm nhà Ngoại nhịp cầu treo.  Nhắn cây khế ngọt chim làm tổ đôi mắt tròn vo tím ngắt chiều…

 

Ta nói chi khùng như thế nhỉ?  Gió bay mà áo có bay đâu?  Ta đi mà đất không hề chuyển!  Vườn Ngoại ôi chiều xanh biếc cau…

 

Ta sẽ trở về ta chết đó.  Xin chiều hãy tím tím thê lương…Xin chiều cứ tím như màu lệ / ta rót từ lâu vạn dặm đường! 

 

 

TRẦN VẤN LỆ

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'17369','q8ghrike2l0eps99eqmulm8262','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-19 06:27:49','/a293163/chieu-oi-cu-tim.html')